To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

509 resultaten
Samenvatting van RMFI-essay: Verbeteren van incidentmanagement via risicocultuur
Samenvatting van RMFI-essay: Verbeteren van incidentmanagement via risicocultuur in VBA Journaal door

De afgelopen decennia zijn er spraakmakende grote incidenten geweest op het gebied van operationeel risico. Voorbeelden hiervan zijn de LIBOR-fraude bij onder andere Rabobank, de vastgoedperikelen bij SNS Property Finance of vrij recent het sjoemelen met handtekeningen door hypotheekadviseurs van ABN AMRO.

De koersimpact van catastrofaal wangedrag van bedrijven
De koersimpact van catastrofaal wangedrag van bedrijven in VBA Journaal door

Hoe verwerken beurskoersen de economische impact van catastrofale gebeurtenissen? Hoe gaan beleggers om met catastrofale risico’s? Vaak zijn dit zwarte zwanen, gebeurtenissen met een zeer kleine kans op voorkomen, maar met een zeer grote impact als ze zich voordoen. Sinds de publicatie van Taleb’s boek The Black Swan is het idee dat beleggers de impact van catastrofale gebeurtenissen schromelijk onderschatten wijd verspreid geraakt.

Een nieuwe Big Bang: publieke markten nog maar één keer per decennium open. Are you fit for the real future?
Een nieuwe Big Bang: publieke markten nog maar één keer per decennium open. Are you fit for the real future? in VBA Journaal door

Maandagochtend 4 september 2017. Wereldwijd besluiten de financiële markten toezichthouders, na weer een grote wereldwijde flashcrash, dat het doorlopend verhandelen van effecten moet worden gestopt; het destabiliseert de markten en de economie én leidt tot perverse prikkels.

War games – spelletjes?!
War games – spelletjes?! in VBA Journaal door

John Hulsman houdt regelmatig ‘War Gaming’ sessies. Die worden gepresenteerd als ‘fun’. Thema van dit nummer is echter ‘Denken over het ondenkbare’. Een derde wereldoorlog, we moeten er niet aan denken. Maar misschien juist wél, als professionele risk managers. Hoe moet je dat doen, nadenken over het risico van een wereldoorlog? Definitie? Kans? Impact? Kun je er iets mee?

Was Alan Greenspan maar scenariodenker
Was Alan Greenspan maar scenariodenker in VBA Journaal door

Net zoals Alan Greenspan moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat hun model van de wereld er soms pijnlijk naast kan zitten. Tijd voor een inhaalslag. Geen orthodoxe econoom moeten we meer geloven, bescheidenheid en pluralisme zijn de nieuwe sleutelwoorden. Met scenariodenken ontwikkel je meerdere wereldbeelden die radicaal kunnen verschillen in hun aannames over de werking van de wereld.

Samenvatting van RBA-scriptie: Het kunstmatige rentetermijneffect van de Ultimate Forward Rate
Samenvatting van RBA-scriptie: Het kunstmatige rentetermijneffect van de Ultimate Forward Rate in VBA Journaal door

Voor de meeste Nederlandse pensioenfondsen is de dekkingsgraad een cruciale indicator voor het bepalen van haar financiële beleid. De rekenrente die gebruikt wordt voor het waarderen van pensioenverplichtingen ligt ten grondslag aan het bepalen van de dekkingsgraad. Hierdoor is voor pensioenfondsen het beheersen van renterisico een van de belangrijkste taken bij het waarborgen van haar financiële positie en solvabiliteit.

Global Macro; Embracing the Unthinkable
Global Macro; Embracing the Unthinkable in VBA Journaal door

A changing geo-political landscape, low interest rates, and changing pension deals challenge investors in navigating their asset base through uncertain financial markets. The question is how unconventional monetary policy of the major central banks around the world unfolds and how financial market dynamics evolve from here, especially when interest rates rise.

Valuing uncertainty using disruptive scenarios and real options
Valuing uncertainty using disruptive scenarios and real options in VBA Journaal door

Investment decision making methodologies like Discounted Cash Flow (DCF) require forecasts. However, what if the future cash flows are highly uncertain? Disruptive scenarios have been used for more than four decades to “think the unthinkable” and to make uncertainties explicit. For internal decision making of the company, DCF has been supplemented with the real option theory, to value uncertainty.

Spreiden is het enige wat helpt
Spreiden is het enige wat helpt in VBA Journaal door

The Index People is een Nederlandse vermogensbeheerder met een geheel eigen beleggingsfilosofie. Voor dit nummer van het VBA Journaal sprak ik de oprichters, Reinder Kuperus en Marc Vijver, op hun kantoor in Haarlem.

Scenarioboeken Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust
Scenarioboeken Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust in VBA Journaal door

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat onder bevel van vlootvoogd Michiel de Ruyter de Tocht naar Chatham werd ondernomen. In juni 1667 vaart hij met zijn vloot dwars door de ketting die de marinehaven tegen vijandelijke schepen had moeten beschermen. Het vlaggenschip van de Engelsen, de Royal Charles, wordt buitgemaakt en naar Amsterdam versleept.

Hoe om te gaan met politiek risico in de asset allocatie?
Hoe om te gaan met politiek risico in de asset allocatie? in VBA Journaal door

Het opkomende populisme in Europa en de beleidsagenda van de nieuwe Amerikaanse regering geven beleggers kopzorgen. Deze beleggingsrisico’s zijn voornamelijk politiek van aard en hebben een binair karakter. Dit maakt dat deze risico’s moeilijk te ‘prijzen’ zijn voor beleggers. Hoe moet je als belegger omgaan met deze risico’s? En hoe geef je het een plaats in de asset allocatie?

Erken het onvermijdelijke
Erken het onvermijdelijke in VBA Journaal door

De meeste portefeuilleconstructiemodellen veronderstellen stabiele correlaties tussen de verschillende beleggingscategorieën en een zekere mate van voorspelbaarheid van rendementen. De praktijk blijkt weerbarstiger. Extreme schokscenario’s en regimeveranderingen komen met grote regelmaat voor. Onder dergelijke omstandigheden kunnen correlaties, risico’s en risicopremies voor korte of langere tijd sterk afwijken van hun ‘normale’ waardes.

Risico Epistemologie
Risico Epistemologie in VBA Journaal door

Voor deze vraag moeten we terug naar de eerste beginselen en nadenken over het werkelijke doel van risicomanagement. Hiervoor wenden we ons tot de epistemologie, de kennistheorie en in het bijzonder de wetenschap van de grenzen van onze kennis. Vaak wordt er gezocht naar een zeker fundament of criterium, zij het intern in de mens zelf, zij het extern ergens in de buitenwereld, dat als garantie kan dienen voor zekere kennis.