To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

509 resultaten
Samenvatting van RMFI-scriptie: “Expectation Convergence and Herding Behavior among Professional Forecasters”
Samenvatting van RMFI-scriptie: “Expectation Convergence and Herding Behavior among Professional Forecasters” in VBA Journaal door

Professional forecasters’ expectations can have a significant impact on financial markets. Hommes (2011) points out that “individual expectations about future aggregate outcomes is the key feature that distinguishes social sciences and economics from the natural sciences”. He mentions that weather forecasts do not influence the probability of rain, but that economic forecasts do influence financial markets.

Risico Epistemologie
Risico Epistemologie in VBA Journaal door

Voor deze vraag moeten we terug naar de eerste beginselen en nadenken over het werkelijke doel van risicomanagement. Hiervoor wenden we ons tot de epistemologie, de kennistheorie en in het bijzonder de wetenschap van de grenzen van onze kennis. Vaak wordt er gezocht naar een zeker fundament of criterium, zij het intern in de mens zelf, zij het extern ergens in de buitenwereld, dat als garantie kan dienen voor zekere kennis.

Interview Dan Ariely
Interview Dan Ariely in VBA Journaal door

Koelewijn: I’ve read your book The Honest Truth about Dishonesty with interest. Could you please tell me about your most important findings with regards to dishonesty and integrity?

The hour between dog and wolf
The hour between dog and wolf in VBA Journaal door

Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

Marktmisbruik
Marktmisbruik in VBA Journaal door

Op 3 juli 2016 trad de Europese Verordening Marktmisbruik in werking.2 Vanaf dat moment zijn al onze nationale voorschriften op het gebied van marktmisbruik buiten werking gesteld. Voortaan zijn uitsluitend nog Europese voorschriften van kracht. Dat zijn er niet weinig: de Verordening zelf vormt al een klein wetboek, terwijl veel bepalingen van deze basisverordening op gedetailleerde wijze zijn uitgewerkt in maar liefst twaalf uitvoeringsverordeningen.

Manipuleren, maskeren en masseren: The Evil Nudge & Risicoprofilering…
Manipuleren, maskeren en masseren: The Evil Nudge & Risicoprofilering… in VBA Journaal door

Mensen hebben veelal op basis van heuristieken de neiging om instinctief, emotioneel en subjectieve keuzes te maken in plaats van logisch, rationeel en objectief. In de situatie dat dit voor mensen leidt tot slechte keuzes kan “nudgen” een prima middel zijn om mensen een juiste richting te laten kiezen. Zelfs als deze richting onbewust gekozen wordt.

Private debt in de matching portfolio
Private debt in de matching portfolio in VBA Journaal door

Veranderende pensioencontracten in combinatie met vergrijzing gaan de komende jaren verschuivingen veroorzaken in de markt voor beleggingen die het renterisico afdekken. De pensioenmarkt verschuift naar verwachting naar collectieve DC regelingen waarbij met name in de jaren voor pensionering rente-afdekking wordt opgebouwd. Door demografische trends zal de groep oudere werkenden en gepensioneerden groeien, wat een toename in de vraag naar ontsparen tot gevolg heeft.

Centrale banken zetten hun verworven onafhankelijkheid op het spel
Centrale banken zetten hun verworven onafhankelijkheid op het spel in VBA Journaal door

De focus op het bereiken van 2% inflatie dwingt centrale banken tot maatregelen die steeds dieper ingrijpen in het functioneren van de economie. Zodoende betreden zij het politieke speelveld, wat een rechtvaardiging van hun onafhankelijke positie moeilijker maakt.

Juridische aspecten van Quantitative Easing
Juridische aspecten van Quantitative Easing in VBA Journaal door

Quantitative Easing (QE) in Europa vindt al jaren plaats, maar de programma’s waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) obligaties uit de publieke en private sector aankoopt, staan het meest in de belangstelling. In verschillende juridische procedures is tegen de ECB en haar beleid opgekomen.

De robuuste LDI-portefeuille als antwoord op ECB-beleid
De robuuste LDI-portefeuille als antwoord op ECB-beleid in VBA Journaal door

In een Liability Driven Investment (LDI)-portefeuille is de swapspread een van de belangrijkste variabelen om rekening mee te houden. Het instrumentarium in de LDI-portefeuille bestaat immers deels uit obligaties met hoge kredietwaardigheid, ter afdekking van verplichtingen die verdisconteerd worden met swaprentes.

Paul de Grauwe: De limieten van de markt
Paul de Grauwe: De limieten van de markt in VBA Journaal door

Toen de bekende Vlaamse econoom en senator Paul de Grauwe op zijn 65e in 2012 verplicht moest afzwaaien van de Katholieke Universiteit Leuven, werd hij hoogleraar aan de befaamde London School of Economics (LSE) omdat hij per se actief wilde blijven. Van huis uit is De Grauwe een echte vrije-markt-econoom, maar hij is hierop teruggekomen.

Beleggen in een extreme wereld
Beleggen in een extreme wereld in VBA Journaal door

Onzekerheid is een probleem waarmee beleggers altijd al hebben geworsteld. Dat is niets nieuws. Als je met die onzekerheid kunt en wilt leven, biedt dat juist kansen. Afhankelijk van je risicoprofiel en de visie op de beleggingscategorieën kon je een assetmix kiezen die bij je voorkeuren paste. Die beheersbare onzekerheid is er niet meer. Het lijkt wel of alles onzeker is geworden.

Olie op het vuur
Olie op het vuur in VBA Journaal door

De net afgestudeerde risicomanager begint vol enthousiasme aan zijn eerste baan. Hij wordt verantwoordelijk voor het inschatten van renterisico’s bij een grote institutionele belegger in Nederland. Gretig gaat hij aan de slag met de modellen die hem ter beschikking staan. Hoe groot is zijn deceptie als blijkt dat de rente keer op keer verder daalt dan wat deze modellen voor mogelijk hielden.