To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

509 resultaten
Beleg zoveel mogelijk in reële activa
Beleg zoveel mogelijk in reële activa in VBA Journaal door

Hoe moet je beleggen in een klimaat dat zich kenmerkt door overliquiditeit van het financiële systeem, een extreem lag rente en instabiele koersen? We spraken met Chris van den Ameele. Hij was jarenlang beleggingsadviseur en zag hoe de particulier steeds meer in standaardproducten moest gaan beleggen. Hij geeft zijn persoonlijke visie op een alternatieve aanpak. Zijn conclusie is dat in een systeem waarin er veel liquiditeit ongebruikt blijft, de kans op bubbels toeneemt.

The Inflation Puzzle
The Inflation Puzzle in VBA Journaal door

Inflation plays a major role in the global economy and financial markets. Globally, central banks have adopted inflation targeting as their single most important target, having been haunted by periods of hyperinflation and deflation in the past. They flood the markets with liquidity and are willing to risk many unknown and unintended consequences, just to get inflation back in its presumed comfort zone.

Samenvatting van RBA scriptie: Market timing using intermarket analysis –Assessing the information efficiency of the Utilities Sector
Samenvatting van RBA scriptie: Market timing using intermarket analysis –Assessing the information efficiency of the Utilities Sector in VBA Journaal door

Utiliteitsbedrijven (of nutsbedrijven) krijgen over het algemeen niet de meeste aandacht van investeerders. Deze specifieke sector van de aandelenmarkt is sinds tijden verbonden aan de spreekwoordelijke “wezen en weduwen” welke op zoek zijn naar veilige en stabiele dividendeninkomsten, en de gevoeligheid voor de rente brengt de sector in haar gedrag dichter bij obligaties...

Kortetermijnwinst of langetermijnwaardecreatie? Beleggen met focus op de lange termijn
Kortetermijnwinst of langetermijnwaardecreatie? Beleggen met focus op de lange termijn in VBA Journaal door

Zowel beursgenoteerde ondernemingen als beleggers (institutionele beleggers en vermogensbeheerders) hebben de afgelopen decennia de aandacht verlegd van de lange termijn om zich te richten op steeds kortere termijnen.

Factorbeleggen in Commodities
Factorbeleggen in Commodities in VBA Journaal door

Waar aandelen en vastrentende waarden worden gekenmerkt door benchmarks die afhankelijk zijn van één factor (respectievelijk marktkapitalisatie en uitstaande schuld), zijn commodity indices gebaseerd op productiewegingen die bestaan uit twee componenten: prijs en volume.

Misbehaving (The making of behavioural economics)
Misbehaving (The making of behavioural economics) in VBA Journaal door

Economie is een gedragswetenschap, maar we behandelen het als een exacte wetenschap. Sinds wiskunde door onder anderen Paul Samuelson binnen de economie is geïntroduceerd, heeft de economie zich laten overrompelen door ‘quants’. We hebben de prachtigste modellen ontwikkeld die schitterende resultaten genereren op voorwaarde dat we ons niet irreëel gedragen.

Islamitisch bankieren draagt bij aan de emancipatie van de Islam
Islamitisch bankieren draagt bij aan de emancipatie van de Islam in VBA Journaal door

Het is niet de eerste keer dat ik mij bij de woning van mijn copromotor Hans Visser in Aerdenhout meld. Ruim 35 jaar geleden was het een goede, maar inmiddels in onbruik geraakte, gewoonte om een werkcollege af te sluiten met een borrel bij de hoogleraar thuis. Hans Visser woont nog steeds op hetzelfde adres. De kinderen zijn uitgevlogen, maar aan de kapstok hangen de jasjes van de kleinkinderen.

Investment beliefs één van de eerste stappen in het beleggingsgebied
Investment beliefs één van de eerste stappen in het beleggingsgebied in VBA Journaal door

Het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) is 1 januari jongstleden in werking getreden voor Nederlandse pensioenfondsen. Een belangrijke verandering in de nieuwe regelgeving is de vaststelling van de risicohouding door de sociale partners. Hoewel dit in eerste instantie lijkt op een aanvullende restrictie vanuit de regelgever, moet dit worden gezien als een nadere omschrijving van het beleggingsmandaat aan het bestuur van een pensioenfonds.

Een werkelijkheid van kompas, koers en haven
Een werkelijkheid van kompas, koers en haven in VBA Journaal door

Investeren met overtuiging. Dat roept bij de lezer waarschijnlijk direct een beeld of associatie op. Voor de verschillende lezers van dit nummer zijn die beelden onderling verenigbaar, complementair of aan elkaar tegengesteld. Dat is op zich niet erg, aangezien die realiteiten naast elkaar kunnen bestaan. Essentieel wordt daarmee echter het definiëren van het kader rondom ‘investeren met overtuiging’.

“Beleggen met overtuiging”
“Beleggen met overtuiging” in VBA Journaal door

Assumption is the mother of all fuck ups!
Mijn zoon volgt een echte academische opleiding; natuurkunde. Al in zijn eerste jaar kwam hij thuis met een prettig empirisch-sceptische bril op zijn denk-neus. “Assumption is the mother of all fuck ups”, zo vertrouwde hij me droogjes toe na het zien van weer een televisie-econoom die zijn overtuiging debiteerde omtrent hoe-goed-het-zouzijn-als-de-rente-ging-stijgen en vooral ook hoe-overtuigdhij-was-dat-het-daadwerkelijk-zou-gebeuren.

Samenvatting van RBA scriptie: “High Dividend Stocks in a Low Volatility Portfolio: Low Volatility and the consequences of the search for yield”
Samenvatting van RBA scriptie: “High Dividend Stocks in a Low Volatility Portfolio: Low Volatility and the consequences of the search for yield” in VBA Journaal door

“High Dividend” (HD) en “Low Volatility” (LV) beleggingsstrategieën hebben de afgelopen jaren sterk aan populariteit gewonnen. Echter, hoe verhouden beide strategieën zich tot elkaar en vooral hoe beïnvloeden ze elkaar? Dit is onderzocht voor de S&P 500 over de periode 1990-2013 waarbij specifiek is ingezoomd op de recente kredietcrisis.

Scheiden van Factorpremies en Selectie Alpha: Een andere kijk op Core-Satellite!
Scheiden van Factorpremies en Selectie Alpha: Een andere kijk op Core-Satellite! in VBA Journaal door

Binnen de beleggingscategorie aandelen staat een tweetal onderwerpen het laatste decennium prominent op de voorgrond, te weten factorbeleggen en alternatieve wegingsmethoden. Een nadere beschouwing van deze onderwerpen laat dan ook zien dat onderzoek en productinnovatie hiervan in een stroomversnelling zijn gekomen.