To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

594 resultaten
Factorbeleggen voor bedrijfsobligaties
Factorbeleggen voor bedrijfsobligaties in VBA Journaal door

De laatste jaren is factorbeleggen sterk in opkomst: het op een systematische manier samenstellen van beleggingsportefeuilles om blootstelling naar een of meer maatstaven (“factoren”) te verkrijgen. Volgens een onderzoek van StateStreet4 groeide het beheerd vermogen in Europese factorfondsen met 39% in 2014, terwijl Russell5 rapporteert dat wereldwijd inmiddels 46% van de grote institutionele beleggers allocaties heeft naar factoren.

De schatkamers van de beleggingstheorie van voor de jaren 50
De schatkamers van de beleggingstheorie van voor de jaren 50 in VBA Journaal door

Vaak wordt aangenomen dat de moderne beleggingstheorie is begonnen met de portefeuilletheorie van Harry Markowitz (1952, 1959). De moderne beleggingstheorie is echter ouder. De geschiedenis van de beleggingstheorie herbergt daarmee ‘verborgen’ schatten. In dit artikel wordt belicht waarom beleggingsanalisten hun vakgebied vaak als een jonge wetenschap beschouwen.

Art and science; Judgement calls increasingly complement mathematical models in asset allocation decisions
Art and science; Judgement calls increasingly complement mathematical models in asset allocation decisions in VBA Journaal door

The interview in this issue of the VBA Journaal is with Roger Urwin of the consultancy firm Towers Watson. Having worked in various positions at Towers Watson over the past 25 years, Mr. Urwin has an extensive experience working with institutional clients from different countries and has been involved in a wide range of investment issues, ranging from optimal asset allocation to ESG incorporation and governance.

Alpha Mapping
Alpha Mapping in VBA Journaal door

De tijd dat institutionele beleggers simpelweg wel of niet geloven in actief management ligt achter ons. Er kan worden betwist of een pensioenfonds nog in staat is om in elke markt te profiteren van marktinefficiënties. Een overschot aan analisten die naar dezelfde bedrijven kijken, in combinatie met high frequency traders die de laatste basispunten wegkapen voor de neus van institutionele beleggers, kunnen dit lastig maken.

De evolutie in het beleggingsvak
De evolutie in het beleggingsvak in VBA Journaal door

Het beroep van beleggingsprofessional is meer dan ooit in ontwikkeling. Maar hoe ontwikkelt het zich de komende jaren? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de kennis en kunde die de belegger en adviseur in huis moet hebben? Deze bijdrage plaatst de VBA opleiding in een breder perspectief en kijkt vooruit naar de verdere ontwikkeling hiervan.

Beleggen met meer inzicht
Beleggen met meer inzicht in VBA Journaal door

Gedurende de 2007-2009 crisis werkte spreiding over assets niet of nauwelijks als bescherming tegen beleggingsverliezen. Juist toen beleggers de sterkste behoefte hadden aan die bescherming, daalden bijna alle assets tegelijk in waarde. Analyse achteraf suggereert dat de rendementen op veel assets gedreven werden door dezelfde rendementsbronnen of factoren. In dit artikel bespreken we hoe een belegger het concentratierisico met een heatmap kan verhelderen en hoe hij dit risico in de asset allocatie kan verwerken.

Efficiënte implementatie
Efficiënte implementatie in VBA Journaal door

De afgelopen jaren is de roep om transparantie in de pensioenmarkt steeds sterker geworden. Dit heeft onder meer geresulteerd in uitgebreidere en meer gedetailleerde rapportages door financiële instellingen waardoor betere inzichten zijn verkregen in de kostenstructuur. Ook is gebleken dat bij de implementatie van het beleggingsbeleid veel kostenbesparingen mogelijk zijn, die op hun beurt weer bijdragen aan een beter rendement.

Kapitaal in de 21ste eeuw
Kapitaal in de 21ste eeuw in VBA Journaal door

“Het belangrijkste boek van het jaar – misschien wel van de komende tien jaar” roept de New York Times van de omslag van Thomas Piketty’s Kapitaal in de 21ste eeuw 1 . Ook de achterflap staat vol loftuitingen. Ondertussen reist Piketty de wereld over om zijn werk te promoten en wordt hij omarmt door linkse politieke partijen als de nieuwe Karl Marx.

Optimalisatie vermogensbeheerkosten in plaats van kostenminimalisatie
Optimalisatie vermogensbeheerkosten in plaats van kostenminimalisatie in VBA Journaal door

In april 2011 bracht de AFM het rapport “Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht” (AFM, 2011) uit. Sinds die datum is veel veranderd voor wat betreft de transparantie van en de focus op de uitvoeringskosten. Er gaat bijna geen week voorbij of publicaties verschijnen over de kosten van pensioenfondsen. Met name de vermogensbeheerkosten en in mindere mate de transactiekosten staan in de schijnwerpers.

Transparantie over pensioen: een vergelijking tussen verzekeraars en pensioenfondsen
Transparantie over pensioen: een vergelijking tussen verzekeraars en pensioenfondsen in VBA Journaal door

De toekomst van ons pensioensysteem staat ter discussie. Veel pensioenfondsen hebben al lang niet meer geïndexeerd en in een aantal gevallen is er al gekort. Feitelijk is er sprake van een CDC-systeem waarbij de deelnemer zelf het beleggingsrisico draagt. De vraag is dan wat de voordelen zijn van een collectief systeem met solidariteit tussen generaties ten opzichte van een stelsel bij private verzekeraars op individuele basis.

Gerben Everts: transparantie is geen doel maar een middel
Gerben Everts: transparantie is geen doel maar een middel in VBA Journaal door

De AFM heeft als een van haar belangrijke taken het bevorderen van transparantie op financiële markten. Met AFM bestuurder Gerben Everts bespraken wij drie onderwerpen: de transparantie van financiële producten, de rol van de accountants bij het faciliteren van transparantie en de transparantie van de toezichthouder zelf.

Transparantie positief voor klanten, maar te eenzijdige focus op kostentransparantie
Transparantie positief voor klanten, maar te eenzijdige focus op kostentransparantie in VBA Journaal door

De afgelopen jaren is er een belangrijke stap gezet in het transparant maken van de kosten van beleggen. Dit heeft ervoor gezorgd dat particuliere klanten veel kostenbewuster zijn geworden en dat de financiële sector (niet alleen de banken en onafhankelijke vermogensbeheerders, maar ook de asset management industrie) meer toegevoegde waarde moet leveren en deze ook beter zichtbaar moet maken.

Transparantie in de financiële sector: met de lusten ook de lasten
Transparantie in de financiële sector: met de lusten ook de lasten in VBA Journaal door

Transparantie is een groot goed en het is onmogelijk om hier geen voorstander van te zijn. Wie tegen transparantie is, heeft vast iets te verbergen. Daardoor is er vrijwel geen aandacht voor de schaduwzijde van transparantie: de enorme verhoging van materiële en immateriële kosten die deze met zich meebrengt.