To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

509 resultaten
jan dobber: ‘er is nog ruimte voor prijsverbetering’
jan dobber: ‘er is nog ruimte voor prijsverbetering’ in VBA Journaal door

Even googelen op Jan Dobber levert weinig op. Hij opereert in stilte. Hij heeft geen relatie met de gelijknamige Jan Dobberschool in Haarlem. Jan Dobber was directeur van het beurshandelsbedrijf Optiver. Dit bedrijf is in 1986 opgericht. Toen was het nog een klassieke market maker op de optiebeurs. Dat is nu anders. Op de website van Optiver staat: ‘Today, we are one of the leading international proprietary trading firms, employing more than 550 employees worldwide.’

Four lessons for institutional investors regarding high-frequency trading
Four lessons for institutional investors regarding high-frequency trading in VBA Journaal door

Financial markets worldwide have changed dramatically in recent years due to technological improvements. Not long ago, the majority of the stock market volume was executed manually on the exchange floor through hand signaling and shouting. Nowadays, most orders are executed at great speed by fully automated systems.

Cees vermaas: van beurs met it systeem naar it systeem met een beurs
Cees vermaas: van beurs met it systeem naar it systeem met een beurs in VBA Journaal door

Cees Vermaas is sinds juni 2010 de CEO van NYSE Euronext Amsterdam. Zijn CV maakt duidelijk wat voor bedrijf een beurs tegenwoordig is. Anders dan zijn voorgangers heeft hij geen loopbaan in de financiële sector doorlopen. Hij studeerde technische bedrijfskunde in Den Haag en maakte daarna carrière in de ICT. Hij werkte tot en met 2001 bij Getronics en CMG en trad per 2002 in dienst bij de beurs.

De impact van een verplicht clearingregime voor otC­derivaten
De impact van een verplicht clearingregime voor otC­derivaten in VBA Journaal door

Op 15 september 2010, precies twee jaar na de val van Lehman Brothers, heeft de Europese Commissie een conceptverordening (Verordening) gepubliceerd.2 De Verordening verplicht vrijwel alle financiële instellingen OTC-derivatentransacties via een centrale clearingorganisatie (central counterparty/CCP) af te wikkelen.

Finding alpha the search for alpha when risk and return break down
Finding alpha the search for alpha when risk and return break down in VBA Journaal door

In “Finding Alpha” betoogt Eric Falkenstein dat het nemen van meer risico bijna nooit gepaard gaat met een navenant hoger rendement. Theoretische modellen die wel een positieve relatie tussen risico en rendement impliceren, zoals het Capital Asset Pricing Model (CAPM), verwijst hij daarmee naar de prullenmand.

Het land der tussenpersonen
Het land der tussenpersonen in VBA Journaal door

‘’Yet whilst the sea is the Dutchman’s enemy, it is also his provider and the – the ‘shaper’ of his ingenuity. Had nature blessed us with high, fertile ground like our neighbours, what need to invent the Amsterdam Bourse, the Joint Stock Company and our empire of middle-men? (p.136)’’

Meer waardering voor onderpand Hoe onderpand de waarde van derivaten bepaalt
Meer waardering voor onderpand Hoe onderpand de waarde van derivaten bepaalt in VBA Journaal door

Toen in de zomer van 2007 duidelijk werd dat er zeer grote problemen bestonden met subprime hypotheken in de Verenigde Staten, leidde dat binnen de kortste keren tot een wereldwijde liquiditeitscrisis. Onzeker over elkaars kredietwaardigheid bleken banken niet langer bereid elkaar geld te lenen, of alleen tegen ongekend hoge rentes.

Momentum en reversal: 20 jaar later
Momentum en reversal: 20 jaar later in VBA Journaal door

Ongeveer twintig jaar geleden kwam de positie van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) onder druk te staan. Niet alleen publiceerden Fama en French (1992, 1993) hun invloedrijke artikelen waarin de rol van beta als enige verklaring voor verschillen in verwachte aandelenrendementen werd aangevallen, maar er verschenen ook talloze artikelen die patronen in aandelenrendementen documenteerden die het CAPM niet kon verklaren. Inmiddels is er veel gebeurd op dit gebied.

jan dobber en Cees vermaas: van hoekman naar alternatief platform
jan dobber en Cees vermaas: van hoekman naar alternatief platform in VBA Journaal door

De wereld van de beurzen is snel aan het veranderen. Als je door het beursgebouw van architect Jos Cuypers op Beursplein 5 loopt, dan voel je nog de sfeer van vroeger. Glas in lood, mooie bakstenen en een statig trappenhuis. De sigarenrook hangt bij wijze van spreken nog in de nissen waar de handelaren vroeger hun orderbonnetjes invulden.

Entrepreneurial finance: De realiteit van reële opties
Entrepreneurial finance: De realiteit van reële opties in VBA Journaal door

Cijfers van het onderzoeksbureau EIM laten zien dat 78 van de 100 gestarte bedrijven in 2006 de eerste anderhalf jaar overleven.1 22% van de bedrijven gaat dus failliet in deze periode. Gemiddeld genomen overleeft 50 procent van de gestarte bedrijven de eerste 5 jaar.

Nederland moet weer durven
Nederland moet weer durven in VBA Journaal door

Bij het begrip innovatie in de financiële sector kun je jezelf maar moeilijk iets tastbaars voorstellen. Bij ‘echte’ innovatie doemt al snel een beeld op van laboratoria waarin slimme onderzoekers ingewikkelde experimenten doen of dat van ijverige studenten die een zonneauto uitproberen. Bovendien roept innovatie in de financiële sector ook minder positieve associaties op.

Next Generation Defined Benefit Scheme
Next Generation Defined Benefit Scheme in VBA Journaal door

Although the Dutch Pension System is considered to be an efficient and high quality system various threats are undermining the future of this system. This paper explores an alternative form of pension set up retaining the benefits of the current system and using financial engineering to counter threats. The proposed system is essentially a collectively executed Defined Contribution system, but is designed to align the needs of the various stakeholders in a pension plan.

Vernieuwde regelgeving private equity: effectief of contra-productief?
Vernieuwde regelgeving private equity: effectief of contra-productief? in VBA Journaal door

Op 11 november vond de Ronde Tafel bijeenkomst, gehouden door de Werkgroep Private Equity, plaats in het kantoor van de VBA op Beursplein 5. Deelnemers aan de discussie afkomstig uit de diverse betrokken “beroepsgroepen” gaven hun mening over recente ontwikkelingen in de private equity industrie, met name met betrekking tot regelgeving en governance.