To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

509 resultaten
Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak
Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak in VBA Journaal door

Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren. Steeds meer pensioenfondsen kiezen ervoor om deze optimalisatie te bewerkstelligen door het scheiden van de beleggingsportefeuille in een matchingportefeuille en een returnportefeuille.

Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen
Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen in VBA Journaal door

De financiële crisis heeft geleid tot een schokgolf in de wereldeconomie. De ontwikkelde economieën bevinden zich in een recessie. De onzekerheid omtrent het herstel van de economische groei is daardoor fors toegenomen. Het moment en de omvang van het groeiherstel zijn in belangrijke mate afhankelijk van het huidige proces van kredietreductie (‘deleveraging’) in de financiële sector.

De golvende weg naar de volgende hausse
De golvende weg naar de volgende hausse in VBA Journaal door

De R zit weer in de maand, de r van recessie wel te verstaan. En die vermaledijde r zit ook in kredietcrisis, energieprijzen, rijzende grondstoffen en sombere vooruitzichten. En natuurlijk geldt dat evenzeer voor de neergang in Kondratieff’s cyclus.

Knowledge management in asset management firms
Knowledge management in asset management firms in VBA Journaal door

An asset manager’s business model is in essence a fiduciary model: all efforts are focused on wealth creation for its clients. Although the output can be measured in physical monetary units, the asset management process itself is highly dependent on data, information and knowledge. Better still, most asset managers claim to exert specific knowledge as a result of which clients will benefit in terms of better performance.

Liability Hedging Real Estate
Liability Hedging Real Estate in VBA Journaal door

This publication presents the results of a research on real estate as a potential liability hedge for Dutch pension funds. Regulation (nFTK) causes the need for pension funds to implement Liability Driven Investment and to find liability hedging investment strategies. Current Liability Driven Solutions offered in the market all have their drawbacks; either they are too costly or not yet available on a large scale.

Laag risico aandelen prima geschikt voor lange termijn belegger
Laag risico aandelen prima geschikt voor lange termijn belegger in VBA Journaal door

Sinds kort staat het onderzoek naar de performance evaluatie van aandelen met een laag risico versus aandelen met een hoog risico opnieuw in de belangstelling.2 Volgens de theorie (CAPM) zouden effecten met een laag risico een lager rendement moeten hebben en effecten met een hoog risico een hoger rendement.

Lessen van de huidige financiële crisis
Lessen van de huidige financiële crisis in VBA Journaal door

Het is altijd een hachelijke zaak om lessen te trekken uit een historische gebeurtenis die nog niet beëindigd is en waarvan de precieze afloop dus ook nog niet vaststaat. Niettemin is het wel mogelijk om een tussentijdse balans op te maken. Dit artikel beoogt een analyse te maken van de huidige crisis op de financiële markten. Feitelijk gaat het om drie crises: een kredietcrisis, een liquiditeitscrisis en een solvabiliteitscrisis.

Hybride bescherming-De case van het Rabobank Pensioenfonds
Hybride bescherming-De case van het Rabobank Pensioenfonds in VBA Journaal door

Voor een pensioenfonds met een hoge solvabiliteitsbuffer en sterke sponsor zoals het Rabobank Pen­sioenfonds (RPF) geldt dat ‘gebruikelijke’ marktfluctuaties maar ook grote koersdalingen in één markt geen directe bedreiging voor het fonds vormen. Dergelijke marktbewegingen kunnen goed worden opgevangen door de buffers in het fonds zelf of het beperkt bijspringen van de sponsor in combinatie met het korten op de indexatie.

130/30 investing: just another hype or here to stay?
130/30 investing: just another hype or here to stay? in VBA Journaal door

By following a long-only investment approach, traditional investment funds can only benefit from rising stock prices. A new generation of funds, popularly known as 130/30 funds, aims to achieve superior returns by having the additional flexibility of selling short unattractive stocks, which enables them to turn falling share prices into additional positive returns.

Investing in Cat Bonds
Investing in Cat Bonds in VBA Journaal door

Catastrophe bonds (cat bonds) are a relatively new but fast growing and attractive investment opportunity. Cat bonds are designed to transfer insurance risk resulting from extremely large and costly natural catastrophes from (re)insurance companies to the capital markets in return for a risk premium. In addition to the attractive expected return, another main benefit of cat bonds is the lack of correlation with other asset classes.

Overspannen Verwachtingen in de Nederlandse IPO markt
Overspannen Verwachtingen in de Nederlandse IPO markt in VBA Journaal door

Uit diverse nationale en internationale onderzoeken blijkt dat beursintroducties aanvankelijk beter renderen dan het marktgemiddelde, maar dat hun beurskoers op de lange termijn achterblijft. In dit artikel wordt onderzocht of dit koerspatroon verklaard kan worden door overoptimistische verwachtingen bij beleggers ten tijde van de beursgang.

Dividend beleggen: meer waarde dan ‘value’
Dividend beleggen: meer waarde dan ‘value’ in VBA Journaal door

Een focus op hoog dividendrendement wordt vaak gezien als ‘value’ strategie. De consistente bovengemiddelde rendementen, die de dividendstrategie op lange termijn behaalt, kunnen echter maar deels door ‘value’ worden verklaard. Ook na correctie van andere veel naar voren gebrachte verklaringen, zoals het ontbreken van Japan en informatie technologie, behaalt de dividendstrategie een significante positieve alpha.