To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

509 resultaten
Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard
Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard in VBA Journaal door

Grondstoffen waren met afstand de slechtst presterende vermogenscategorie in 2006. De toonaangevende GSCI Total Return index daalde met meer dan 20% en de GSCI Total Return Energy deed het met een daling van 30% zelfs nog slechter. Voldoende reden om de aantrekkelijkheid van beleggingen in grondstoffen opnieuw ter discussie te stellen.

Normal backwardation, is dat normaal?
Normal backwardation, is dat normaal? in VBA Journaal door

Commodities staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van beleggers. Het snel stijgende aantal mogelijkheden om in commoditymarkten te beleggen, de (veronderstelde) lage correlatie met traditionele beleggingscategorieën en de relatief hoge rendementen in de afgelopen jaren hebben de interesse van beleggers gewekt (zie V.d. Kolk, [2006] en Vrugt, Wuijster en V.d. Goorbergh, [2006]).

Easy money is local
Easy money is local in VBA Journaal door

De laatste jaren is onderzoek gedaan naar de effecten van de valuta mismatch in de balans van bedrijven in opkomende markten. Hieruit blijkt dat de kapitaalverschaffers en de bedrijven elkaar gevangen houden in een suboptimale oplossing: hoewel het verschaffen van financiering in lokale valuta voordelen heeft voor beide partijen, is dit zonder samenwerking niet mogelijk en valt men terug op financiering in harde valuta.

Verantwoord beleggen, duurzaamheid en institutionele beleggers
Verantwoord beleggen, duurzaamheid en institutionele beleggers in VBA Journaal door

Verantwoord of duurzaam beleggen kan het beleggingsbeleid van een institutioneel belegger ingrijpend veranderen. Dit artikel beschrijft welke invloed deze nieuwe trend op het beleggingsbeleid van een pensioenfonds kan hebben.

De Meervoudige Mentale Modellen van Charlie Munger, de ‘not-sosilent partner’ van Warren Buffett
De Meervoudige Mentale Modellen van Charlie Munger, de ‘not-sosilent partner’ van Warren Buffett in VBA Journaal door

Achter het buitengewone verhaal van de beleggingsmaatschappij Berkshire Hathaway gaan twee financiële genieën schuil: de superbelegger Warren Buffett en zijn ‘stille vennoot’ Charlie Munger. Munger, die zijn positie in de schaduw van Buffett koestert, is Buffetts vriend, adviseur en advocaat – niet alleen zijn gewone advocaat, maar ook advocaat van de duivel.

Dreaming of Africa
Dreaming of Africa in VBA Journaal door

Sub-Saharan Africa has traditionally been negatively associated with widespread poverty, war, drought and severe political and economic instability, despite its valuable mineral and land resources. International portfolio investment in these markets has lagged the large flows into the Asian and Latin American emerging markets. However, positive developments in recent years are increasingly attracting the attention of large hedge funds and real money funds.

Emerging Markets Debt: Evolving Rapidly
Emerging Markets Debt: Evolving Rapidly in VBA Journaal door

“With enough tailwinds, even turkeys can fly” captures the sceptic’s opinion about emerging markets. Over the last couple of years Emerging Markets Debt (EMD) has performed very well and as a result attracted a lot of new investors. What about the future? Are emerging markets, after their run up, going to bust as they did before? Where are the opportunities in the long term?

Middelen verdelen in een marktwaardewereld en het fenomeen van portable everything
Middelen verdelen in een marktwaardewereld en het fenomeen van portable everything in VBA Journaal door

Nieuwe uitdagingen vragen om passende antwoorden. Door de Pensioenwet krijgen pensioenfondsen te maken met verplichtingen op marktwaarde, vervolgens de daaruit voortkomende zichtbaarheid van tot op dat moment verborgen risico’s en in potentie grote jaarlijkse fluctuaties van de dekkingsgraad en de kostendekkende premie.

Het grote belang van tactische asset allocatie
Het grote belang van tactische asset allocatie in VBA Journaal door

In een studie van Brinson cs. uit 1986 bleek dat 93% van de variabiliteit van de kwartaalrendementen van 91 grote beleggers wordt bepaald door de gekozen asset allocatie, dus de keuze hoeveel in obligaties, aandelen en andere assetcategorieën wordt belegd. Stockpicking zou maar enkele procenten aan het rendement bijdragen.

Alternatives vanuit een ALM perspectief
Alternatives vanuit een ALM perspectief in VBA Journaal door

Het doel van een ALM studie is om tot een integraal premie-, indexatie- en beleggingsbeleid te komen. Onder beleggingsbeleid werd, tot een aantal jaren geleden, hierbij uitsluitend de afweging tussen de hoofdcategorieën aandelen, vastrentend en eventueel vastgoed beschouwd. Verdere verbijzondering van de beleggingsportefeuille werd meer als een tactische dan een strategische beleidskeuze gezien.

Ook bij beschikbare premie pensioenregelingen de duration verlengen?
Ook bij beschikbare premie pensioenregelingen de duration verlengen? in VBA Journaal door

Onder de werkingssfeer van het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen dienen de verplichtingen op marktwaarde te worden gewaardeerd. Omdat de pensioenverplichtingen zich in deze systematiek als langlopende obligatiebeleggingen gedragen, is het vanuit asset liability management (ALM)...

Alternatieve beleggingen: een hype?
Alternatieve beleggingen: een hype? in VBA Journaal door

De toegenomen belangstelling voor alternatieve beleggingen in de beleggingsportefeuilles leidt tot een grote toestroom van geld naar deze beleggingscategorie. Veel institutionele beleggers overwegen of om het aandeel alternatives uit te breiden of belegging in alternatives op te starten. Het kan dan ook geen kwaad om zo nu en dan weer eens aandacht te vragen voor de vraag wat de meerwaarde van alternatieve beleggingen is.

Optieregelingen: waardevol of waardeloos?
Optieregelingen: waardevol of waardeloos? in VBA Journaal door

Optieregelingen staan regelmatig in de publieke belangstelling. Neem de rol van optieregelingen in het drama Ahold, de minister van financiën die de prikkels uit optieregelingen ‘pervers’ noemt en de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat betreffende optieregelingen.