To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

594 resultaten
Een nieuw speelveld
Een nieuw speelveld in VBA Journaal door

Het Financieel Toetsingskader (FTK) voor Pensioenfondsen krijgt steeds meer vorm. Na het aannemen van de Hoofdlijnennota door de Tweede Kamer is in 2005 de indexatieproblematiek nader uitgewerkt in de zogenoemde Indexatiematrix. Reeds eerder heeft De Nederlandsche Bank (DNB, voorheen PVK) met de “Beleidsregels” aangegeven hoe zij invulling zal geven aan het FTK gedurende het overgangsregime.

Search for the Holy Grail
Search for the Holy Grail in VBA Journaal door

“Mainstream finance can have an allergic reaction when dealing with the world of social responsible investing” said one of the panellists at the VBA seminar. This statement exactly highlights why it is important to introduce mainstream finance to the broader world of SRI.

Sustainability reporting
Sustainability reporting in VBA Journaal door

This article gives an overview of developments in sustainability (also labelled corporate social responsibility) reporting, a topic that is of clear interest to investors. Retail social investors are looking for more information from companies through for example sustainability reports (Haigh, 2005).

De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility
De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility in VBA Journaal door

In dit artikel wordt betoogd dat het op dit moment aantrekkelijk is een longpositie in te nemen in de beweeglijkheid van de aandelenmarkten. Deze be weeg lijkheid wordt volatility (volatiliteit) genoemd. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen realized volatility en implied volatility. Realized volatility heeft betrekking op het verleden en geeft de gerealiseerde beweeglijkheid over een bepaalde periode weer.

Economisch Kapitaalbepaling voor Operationeel Risico
Economisch Kapitaalbepaling voor Operationeel Risico in VBA Journaal door

De financiële wereld ondergaat momenteel een kleine revolutie. Waar gedurende een lange periode iedere gerespecteerde bank naar buiten trad met de kwaliteit van zijn markt- en krediet risicomanagement, wordt de laatste jaren vooral gesproken over operationeel risicomanagement.

The economics of and trends in securities fraud class action litigation
The economics of and trends in securities fraud class action litigation in VBA Journaal door

In the US, class action litigation has long been a common method for people to seek redress when they have been injured in a common manner by common defendants. This also applies to shareholders. In response to the many accounting scandals of the past five years, a large number of accounting-related securities class action lawsuits have been filed.

Grondstoffenaandelen: grondstoffen of aandelen?
Grondstoffenaandelen: grondstoffen of aandelen? in VBA Journaal door

Beleggers raken steeds meer geïnteresseerd in grondstoffen als beleggingscategorie. Verschillende onderzoeken laten zien dat grondstoffen weinig samenhang hebben met traditionele beleggingen en bescherming bieden tegen stijgende inflatie. In de meeste onderzoeken die de voordelen van grondstoffen documenteren wordt gewerkt met termijncontracten.

Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek
Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek in VBA Journaal door

Beursgenoteerde ondernemingen wijzigen zo nu en dan de coupuregrootte van hun aandelen. Bij de meest gangbare variant daarvan zien we dat het aantal uitstaande aandelen wordt vergroot. We spreken dan van een aandelensplitsing. Het relatieve belang dat een afzonderlijk aandeel in de onderneming vertegenwoordigt, wordt als gevolg daarvan kleiner.

Een recept voor outperformance
Een recept voor outperformance in VBA Journaal door

Beleggers zijn op zoek naar rendement. Nederland kent al meer dan een miljoen particuliere beleggers en wereldwijd zijn talloze professionele beleggers actief op de kapitaalmarkten. Hierdoor is het behalen van extra rendement geen sinecure. Volgens Fama (1970), de grondlegger van de efficiënte markthypothese (EMH), is het behalen van systematisch buitengewoon rendement alleen mogelijk met voorwetenschap. Buitengewoon rendement is gedefinieerd als het rendement dat resteert ná risicocorrectie.

Waar is de menselijke factor?
Waar is de menselijke factor? in VBA Journaal door

Veel wetenschappers stellen zich al jarenlang de vraag of bedrijven die bovengemiddelde aandacht besteden aan hun medewerkers, het milieu en de samenleving, betere financiële resultaten behalen dan bedrijven die hier minder oog voor hebben2 . Hoewel er inmiddels veel signalen zijn dat extra aandacht voor deze aspecten van ondernemerschap het bedrijfsresultaat ten goede komen, is het debat zeker nog niet beslist.

Superioriteit aandelen wordt overschat
Superioriteit aandelen wordt overschat in VBA Journaal door

Het totale rendement van aandelen overtreft dat van obligaties op de langere termijn aanzienlijk, maar de vraag hoe betrouwbaar het verleden is, krijgt nauwelijks aandacht. In deze bijdrage wordt een antwoord op deze vraag gegeven.

Bijdrage vanuit de commissie Investment Performance Measurement
Bijdrage vanuit de commissie Investment Performance Measurement in VBA Journaal door

In een gemeenschappelijk persbericht van VBA en CFA Institute is in februari van dit jaar melding gemaakt van het verschijnen van een nieuwe versie van de Global Investment Performance Standards (GIPS). Deze nieuwe standaard, die de presentatie betreft van beleggingsresultaten van vermogensbeheerders aan hun potentiële cliënten, geldt per 1 januari 2006.

Using Pooled Inflation Swaps to Better Match Pension Liabilities
Using Pooled Inflation Swaps to Better Match Pension Liabilities in VBA Journaal door

Tighter funding and transparency requirements for Dutch pension plans are prompting sponsors to review how they manage and monitor their funds. The new rules slated to take effect next year (2006) under the Financieel Toetsingskader (or FTK) will require plans to mark both assets and liabilities to market and satisfy stringent tests on current and projected funding levels.