To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Samenvatting van RBA scriptie: Market timing using intermarket analysis –Assessing the information efficiency of the Utilities Sector

Terug naar laatste publicaties
in VBA Journaal door

Utiliteitsbedrijven (of nutsbedrijven)2 krijgen over het algemeen niet de meeste aandacht van investeerders. Deze specifieke sector van de aandelenmarkt is sinds tijden verbonden aan de spreekwoordelijke “wezen en weduwen” welke op zoek zijn naar veilige en stabiele dividendeninkomsten, en de gevoeligheid voor de rente brengt de sector in haar gedrag dichter bij obligaties dan de meer cyclische marktsectoren.

Het zijn echter precies deze kwaliteiten waardoor de utiliteitssector een cruciaal onderdeel kan zijn in een ‘market timing strategy’ – althans volgens Bilello en Gayed, zoals beschreven in hun, door de Market of Technicians Association gelauwerde, artikel; An Intermarket Approach to Beta Rotation: The Strategy, Signal, and Power of Utilities (2014).

De auteurs stellen dat de relatieve prijs van de utiliteitssector versus de bredere aandelenmarkt, vanwege het hoge dividend, de lage beta (correlatie met marktrendement) en de relatieve ongevoeligheid voor cycliciteit, voorspellende kracht heeft en als ‘leading indicator’ kan dienen over de richting van de bredere aandelenmarkt. Zij testen of de informatie welke de relatieve prijs biedt efficiënt te exploiteren valt met behulp van een model welke ze classificeren als de beta rotatie strategie. Door vergelijking van de relatieve historische prijsniveaus wordt de strategie continu blootgesteld aan aandelen, met positionering naar enerzijds de utiliteitssector van de S&P500 of anderzijds de gehele S&P500, op basis van ‘lead-lag’ dynamiek. Wanneer de utiliteitssector relatief beter presteert dan de bredere aandelenmarkt voor een voorgaande periode van 4 weken, dan wordt er naar de utiliteitssector gepositioneerd voor de komende week, en visa versa wanneer de bredere aandelenmarkt relatief beter presteert. Dit proces wordt iedere week herhaald, en de allocatie wordt daarmee iedere week herzien. De strategie legt hiermee een link tussen momentum en rotatie-strategieën, en meso-economie onderzoek. De backtest-resultaten van deze beta rotatie strategie voor een periode van juli 1926 tot juli 2013 zijn bijzonder goed, met een geannualiseerd overrendement van 4,2% versus de bredere aandelenmarkt.

Mijn scriptie verifieert de resultaten van de beta rotatie strategie door middel van uitgebreide robuustheid en ‘out-of-sample’ tests, en gaat dieper in op de “intermarket” (of meso-economie) relaties door toepassing van de beta rotatie strategie op de andere aandelensectoren en op de publieke onroerend-goed markt. De resultaten laten zien dat een beta rotatie strategie een belegger inderdaad kan helpen om haar portefeuille beter te positioneren. Hoewel overrendement ten opzichte van de aandelenmarkt niet is bewezen, voornamelijk als gevolg van transactiekosten en correctie voor datamining, biedt deze strategie wel belangrijke signalen over de marktvolatiliteit en extreme marktbewegingen. Een investeerder zal tenminste door het gebruik van deze beta rotatie strategie defensief gepositioneerd zijn tijdens een neergaande markt.

Er zijn echter een aantal overwegingen voor investeerders om rekening mee te houden alvorens over te gaan tot implementatie van het theoretische model; er is een lange investeringshorizon noodzakelijk vanwege een potentieel langdurige onderrendement, investeerders dienen comfortabel te zijn met het concentratierisico, en de praktische uitvoering is van cruciaal belang voor het succes van deze strategie op de lange termijn. Alleen wanneer een belegger in staat is om efficiënt te handelen en de handelskosten laag kan houden, kan overrendement worden bereikt.

Het onderzoek wijst uit dat ook de prijsrelatie tussen de bredere aandelenmarkt met andere (vooral lage beta) aandelen- en onroerend-goed sectoren kan worden benut met dezelfde beta rotatie strategie. Ergo, de utiliteitssector is niet helemaal uniek en het zijn vooral de bijzondere eigenschappen (hoge dividendinkomsten en relatieve ongevoeligheid voor cyclische gedrag) van de sectoren met een lage beta versus de bredere aandelenmarkt welke de beta rotatie strategie succesvol maken. Dit is ook een indicatie dat de beta rotatie strategie efficiënter kan worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld door middel van integratie van meerdere relaties in de meso-economie in het model en door gebruik van ‘long’ en ‘short’ positionering.

Al met al blijkt de informatie-efficiëntie van relaties in de meso-economie een toegevoegde waarde te zijn voor het handelsarsenaal van een investeerder. Een dynamisch allocatiebeleid in lijn van de beta rotatie strategie rationale kan leiden tot een hoger (voor risico gecorrigeerd) rendement. Daarnaast kan het lage beta en ‘leading indicator’ gedrag dienen als een waarschuwing voor stijgende volatiliteit in de markt en een voorspeller zijn van grotere kans op een extreme staart evenement.

 

Literatuur

  • Bilello, C. V. and Gayed, M.A., 2014: An intermarket approach to beta rotation: The strategy, signal, and power of utilities. 2014 Charles H. Dow Award Winner. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2417974

Noten

  1. Huub van Berkel MSc RBA is Investment Project Manager bij Mars Nederland BV.
  2. Nutsbedrijven genereren inkomsten door de productie, distributie en transport van elektriciteit, water en gas.
Download